Dankdienst "CGZ Halleluja 100 jaar" van 9 maart 2014 bekijken

 

Christelijk Gemengde Zangvereniging Halleluja ( te Dwingeloo) 100 jaar!
100 jaar! geleden is ons koor opgericht. Bij overlevering is een aantal mensen  op maandag 9 maart 1914 bijeen gekomen om de kunst van het zingen meer vorm te geven door dit samen te doen. Van de eerste jaren is niet veel bekend behalve dat de naam van meester Geuchies , het eerste Hoofd der Christelijke School in Leggeloo, al vroeg opduikt. Meester Geuchies was jarenlang als organist verbonden aan de gereformeerde kerk. Mogelijk dat dit ook de aanleiding voor hem is geweest om het dirigeerstokje op te pakken en het koor de eerste jaren te begeleiden. De school diende tevens als oefenlokaal. Na de school kwam men in het café van W. Kuiper terecht (waar tot voor kort de Rabobank zetelde). Ook heeft men jarenlang gezongen in het gebouw De Vogelsangh, maar sinds 1985 oefenen wij in het kerkgebouw. In die tijd schommelde het ledental tussen de 40 en 50, en nam men deel aan concoursen . Over die concoursen, die vaak een hele dag duurden en in de openlucht werden gehouden, is niet zoveel bekend. Toen de heer Geuchies de tijd gekomen vond om er mee op te houden kreeg het koor als dirigent de heer Vrolijk, destijds onderwijzer van de Christelijke School. Na diens vertrek kregen wij als dirigent de heer P. Dekker uit Meppel. Deze heeft met ons de moeilijke oorlogsjaren meegemaakt. We kregen een tijd dat het onmogelijk was om door te gaan, doch de heer Dekker meene te moeten doorzingen als vereniging tot verbetering van kerkgezang. Daar hadden wij geen moeilijkheden mee, tot ten leste bij het wegvallen van stroom ( de verlichting enz. werden afgesneden) alles tot stilstand kwam. Nadien heeft dirigent de heer P.J. Sonsbeek uit Meppel ons koor gedirigeerd. Hij wist ons op te werken tot een behoorlijk niveau: we zongen minimaal in de eerste afdeling en ook wel in de afdeling uitmuntendheid. Omdat hij op een gegeven moment naar Groningen verhuisde en omdat hij geen auto had werd de afstand met Dwingeloo wel erg groot, zodat we op zoek moesten naar een andere dirigent.
Die werd gevonden in de persoon van de heer B. Dekker die het koor de tijd naar dirigent J. Smilde overbrugde. Die heeft jaren voor ons koor gestaan. De meeste van de huidige leden hebben hem nog meegemaakt. Smilde had behalve ons koor ook nog de koren van de Werkhorst en Staphorst, waarmee we wel eens gezamenlijk optraden, ook in een jubileumconcert van ons koor. Na de heer Smilde startte in 1985 Piet Brinksma, onze huidige dirigent, zijn al 28 jaar durende samenwerking met ons koor. 


We zijn een gezellige club wat je ook mag uitstralen naar anderen toe.  We zijn een klein koor, wat goed kan zingen. Hoog zingen hoeft niet, het gaat om een warme klank. We zijn beslist niet slecht, en horen bij het gemiddelde. We mogen trots op ons zelf zijn.  Samen werken wij toe naar het jubileum op 9 maart 2014.

In de dankdienst welke op zondag 9 maart 2014 zal worden gehouden, zal worden stilgestaan bij 100 jaar zang. Aan deze dankdienst zal naast het koor onder leiding van dirigent Piet Brinksma, medewerking worden verleent door;    Ronald Knol, organist, Rien Schippers, pianist, Sjouke Gerrit Brinksma, bugel, en Marijke van Suijlekom, fluitiste. Ds. André Priem uit Ede is bij de dankdienst voorganger.

Op vrijdag 23 mei 2014 zal het koor een Jubileumconcert geven in de Brug Es kerk te Dwingeloo. Aan dit jubileum, wat aan elkaar zal worden gepraat door koorlid Wil Dekker, werken mee;
Evangelisatiekoor Hoogeveen; Ronald Knol, organist; Rien Schippers, pianist; Mirjam Fijer, sopraan; Regina Ederveen, harpiste..